2023-04-12

Energismarta lösningar i Skären

Innan Cecil Coworking flyttade in i fastigheten Skären genomfördes en större om- och påbyggnation– för att anpassa lokalerna till de nya verksamheter som skulle flytta in i huset. Samtidigt passade man på att förbättra fastighetens energieffektivitet.

Karl-Johan Wall, Hållbarhetschef på Hufvudstaden och berättar om det hållbarhetsarbetet som man fokuserat på i fastigheten. Den nya påbyggnationen innebar 2 600 extra kvadratmeter för kontor- och butikslokaler, efter färdigställandet har energianvändningen minskat med hela 30%. Projektet har präglats av långsiktighet med flexibla lokaler och gedigna materialval som vi vet håller över tid.

– Vi har ett elavtal med så kallad ’grön el’ till våra fastigheter, alltså energi som kommer från vattenkraft. Men det är det många som har, så för mig är det viktigt att vi inte lutar oss tillbaka och tycker att det är tillräckligt.

Hur jobbar ni då med hållbar energi i fastigheten Skären, där Cecil ligger?

– Bland annat förbättrade vi energieffektiviteten när vi renoverade byggnaden. Till exempel bytte vi till nya, bättre fönster, modern belysning och bättre värme- och kylsystem, berättar Karl-Johan Wall.

– Vi har också monterat solceller på taket till fastigheten. Att få till det var lite knepigt eftersom solpanelerna inte får synas från gatan. Men vi har fällt in dem i sedumtaket, och det blev riktigt bra.

Att ha solceller på taket känns kanske inte så effektivt i Sverige där solen är frånvarande en stor del av året.

– Energin från solcellerna använder vi framför allt till kylsystemet i huset, och eftersom kyla behövs när solen ligger på är det en effektiv lösning.

Genom att anlägga solceller och äng på ett tak i Stockholms city skapas en innerstadsmiljö som genererar elektricitet och värnar om den biologiska mångfalden. 

Något annat som också var en utmaning innan nya verksamheter kunde flytta in i fastigheten på Norrlandsgatan 10 var att energiförbrukningen över dygnet är väldigt ojämn och att elnätet i byggnaden inte hade kapacitet för topparna som uppstår exempelvis på morgonen.

– Vi har installerat ett batterilager i byggnaden som jämnar ut energiförbrukningen, avslutar Kalle Wall.

I fastigheten finns garage med laddplatser och ett cykelrum med omklädningsrum för att man enkelt ska kunna pendla hållbart. Med andra ord fastigheten Skären 9 vid Norrmalmstorg där Cecil Coworking huserar är ett tydligt exempel på hur man bygger och förvaltar fastigheter långsiktigt och med minskad miljöpåverkan.