2023-09-19

Ett grönare kontorsliv

Att gemensamt dela på allt från mötesrum, kontorsplatser, städtjänster, kaffemaskiner och skrivare innebär hushållande med jordens resurser. Men det finns fler saker som gör just coworking hos Cecil till ett bra val.

Smartare sortering
På Cecil finns medlemskök där det är enkelt att källsortera.
– I källaren finns ett avfallsrum där du vidare kan sortera ditt avfall. Här sorterar vi avfall med andra bolag i huset för att samordna hanteringen och hämtning av avfallsfraktioner, säger Mahlin Gruséus, operations manager på Cecil Coworking.

Effektiv energi
Cecil Coworking ligger i är en av Hufvudstadens mest energieffektiva byggnader. Genom nya fönster, nytt ventilation-, värme-, och kylsystem med smart styrning och effektiv belysning har energianvändningen kunnat minska med cirka 30 procent, och all el som förbrukas är 100 procent förnybar.
– På byggnadens tak finns det solceller som producerar el till fastigheten. Här finns också ny teknologi som möjliggör att vi kan lagra el- och vidhålla effektanvändningen i fastigheten.

Miljömärkt städning
Ett effektivt sätt för att minska utsläpp av miljögifter och avfallsalstring är att anpassa städmetoden efter yta och material, och att i största möjliga mån välja miljömärkta produkter.
– Vi ställer krav på våra leverantörer och säkerställer att de tillhandahåller rätt produkter och samarbetar i vårt miljöarbete. 

Hållbart och närproducerat 
Cecil Coworkings ambition är att all mat och dryck ska vara hållbart producerat och transporterat. I första hand försöker man köpa mat och dryck av så lokala producenter som möjligt.
– Vi arbetar ständigt med att minimera vårt avfall och gör exempelvis matlådor på det som blir över över, vilket vi ser är mycket uppskattat.

Gröna ytor
Gröna miljöer är viktiga för oss människor och vårt välbefinnande. Cecil Coworkings innergård står öppen för alla hyresgäster. Tillsammans med företaget Bee Urban, som är specialister på att skapa urbana landskap som stimulera biologisk mångfald i staden, har Cecil Coworking skapat en grön oas där människor, djur och växter trivs.
– På fastighetens tak finns även en äng anlagd som gynnar pollinatörerna i staden, men som också har en viss vattenbuffrande effekt. Vid exempelvis kraftiga skyfall kan den hjälpa till att fördröja att dagvattnet hamnar i avloppsystemen.