2022-08-26

”Vi trivs med att sitta bland andra företag”

Cecil-medlemmen Ulf Löwenhav har undervisat i ekonomi och företagsekonomi på universitet sedan tidigt 90-tal. Han riktar framför allt in sig på beteendeekonomi där psykologiska insikter tillämpas för att förstå hur individer fattar ekonomiska beslut.
– Vi människor inbillar oss att vi är rationella, men det har visat sig att vi är fullkomligt oförmögna att fatta rationella beslut utan gör det på känslomässiga grunder. Vare sig det gäller att köpa hus, bil eller driva företag så agerar vi ofta på känslor och är styrda av hur andra tänker. Det är inte så konstigt eftersom den delen av hjärnan som är kopplad till känslor är så stor jämfört med den rationella delen av hjärnan.
Det var under sina doktorandstudier på Handelshögskolan som Ulf Löwenhav fick upp ögonen för beteende-ekonomi.
– Jag blev intresserad av varför företag fattade så dåliga beslut och var så oförberedda vid styrelsemöten. De drevs av makt och relationer, snarare än att fundera över de verkliga arbetsuppgifterna.

I dag undervisar Ulf Löwenhav på Stockholms universitet, men han håller även föreläsningar och driver företaget Aalto Capital i Sverige, som hjälper företag ta ekonomiska beslut. För ett år sedan flyttade Aalto Capital till Cecil Coworking – och den 15 september håller Ulf Löwenhav en föreläsning för alla medlemmar.
– Föreläsningen kommer handla om hur man fattar bättre ekonomiska beslut. Jag kommer berätta om hur vi fungerar och visa hur man beslutstränar. Och kanske fördjupar jag mig i några mänskliga svagheter som vi har.

Hur kommer det sig att ni valde att driva företag från Cecil Coworking?
– Tidigare satt vi på ett eget kontor men eftersom vi bara är åtta personer insåg vi att det passar oss bättre att sitta i en miljö med andra företag. Vi trivs jättebra, det är väldigt fint och fräscht här. Vi människor är sociala djur och det är skönt att ha folk runt omkring sig.