2021-05-27

Cecils grönskande oaser

Vackra funkiaväxter, idegran med små fina röda bär och en vattenspegel som fåglarna kan doppa sig i. Under en kaffepaus på Cecils grönskande innergård är det lätt att samla ny energi.

– Det är väldigt tyst på innergården, man hör bara vattnet som porlar. Det lugnar alla sinnen. Att människan mår bra av att vistas i gröna miljöer är vetenskapligt bevisat, säger urbanekologen Josefina Oddsberg Gustafsson.

För 11 år sedan grundade hon företaget Bee Urban. Genom bland annat ängsliknande planteringar, takjordbruk, föreläsningar och uthyrning av bikupor arbetar de för att öka den biologiska och ekologiska mångfalden i stadsmiljöer.

Åt Cecil har man skapat flera gröna platser. På taket har det anlagts en ängsmatta med allt från Sveriges nationalblomma liten blåklocka till gullviva, femfingerört och vallmo. Blommor som lockar till sig pollinerande insekter och blommar hela säsongen.

– Humlorna hittade dit på fem minuter. Dessutom är det vackert att titta ut över den vilda ängen.

Från Cecil har man också utsikt över en gård där Bee Urban skapat ett mikrohabitat för skugglevande insekter.

– Gården kan man inte gå ut på, men den är lugnande att titta ut över. Vi inspirerades av japanska titthålsträdgårdar, så kallade tsuboniwas. Vi har tagit hit dödved från min skog hemma på Färingsö och här trivs tusenfotingar, skalbaggar, gråsuggor, spindlar och maskar. Sist jag var här röjde en koltrast runt och letade mask i mossan. Det blir en lite kul snackis när man ser det från kontorsfönstret ’vad håller koltrasten på med egentligen?’ Ett av våra primära mål som företag är ju att stadsmänniskorna får upp ögonen för naturen.

Bee Urban kommer att sätta upp skyltar på samtliga gårdar, så att Cecils medlemmar kan ta del av tankarna bakom utemiljöerna. Till dess får man gärna ställa frågor till Josefina och hennes kollegor.

– Många är nyfikna på varför vi lägger ut ved eller vilka växter som trivs bäst i skugga. Vi är på plats en gång i veckan och tycker bara att det är roligt om folk är nyfikna.